Pauline van der Heijden 
 

EFT emotionally focused therapy

Een training van 4 dagen (2 maal 2-daagse) om de relatie met je partner te verdiepen, gebaseerd op het “Houd me vast” programma (EFT) van Sue Johnson.

De training is gebaseerd op de principes van Emotionally Focused Therapy (EFT). Ontwikkeld door dr. Susan Johnson in Canada. Ze heeft jarenlang onderzoek gedaan naar partnerrelaties en heeft gezocht naar een effectieve manier om de verbinding te herstellen of te verbeteren.

In EFT zijn deze inzichten bijeengebracht. Inmiddels is het de best onderzochte relatietherapie en bewezen effectief.  Wereldberoemd is haar boek “Houd me vast” gebaseerd op de hechtingstheorie. EFT zet de emotionele verbinding binnen partnerrelaties centraal en gaat uit van de wetenschap dat een veilige hechting met je partner van levensbelang is voor een gelukkig leven. Partners die veilig gehecht zijn trekken met meer zelfvertrouwen de wereld in, zijn ondernemender, bereiken over het algemeen meer, zijn gezonder en verdragen pijn en tegenslagen beter. Deze partners staan om die reden met meer autonomie in het leven. Belangrijk dus, om te investeren in je liefdesrelatie.
Het “Houd me Vast” programma biedt stellen de plek en de rust om stil te staan bij de sterke en minder sterke kanten van hun relatie. In deze training wordt partners de mogelijkheid gegeven om, in een veilige omgeving, samen te werken aan het herstellen, versterken en beschermen van de wederzijdse liefde.

In de wisselwerking tussen partners kan een negatieve spiraal zijn ontstaan, waardoor er verwijdering is gekomen  en de verbinding  en intimiteit is verminderd.  In de training gaan we kijken naar overtuigingen, verwachtingen, communicatie en gedrag om zo de interactiepatronen en de onderliggende emoties van jezelf en je partner te leren herkennen en begrijpen.
De training is voor alle partners in een serieuze relatie, die graag naar hun relatie willen kijken zonder meteen in therapie te gaan. Voor paren die verwijdering ervaren of vastlopen in een patroon van conflicten of met andere vraagstukken zitten die het gevoel van verbondenheid en veiligheid aantasten. Maar ook voor paren die blij zijn met hun relatie en deze willen verdiepen. Kortom, voor hen die stil willen staan bij hun relatie en aan de versterking van die verbinding willen werken.

Door de mooie mix van theorie en praktijk, die jullie aangeboden krijgen in dit programma, groeit het inzicht in elkaar en ontstaat er een diepere verbondenheid. Je gaat de negatieve patronen in de relatie leren herkennen en begrijpen. Door het ontstane begrip is het makkelijker om met elkaar de moeilijke dingen in de relatie te bespreken en oude kwetsuren kunnen vergeven worden. Veel partners die de training gedaan hebben geven aan dat de relatiespanningen  verminderden en dat er een hernieuwd vertrouwen is ontstaan.
De relatietraining ‘Houd me Vast’ is een interactieve en leerzame training die concreet resultaat oplevert voor jullie relatie. Tijdens het programma wordt gewerkt met videomateriaal, oefeningen en (kleine) huiswerkopdrachten. We bieden alle tijd en ruimte om met z’n tweeën aan de slag te gaan.
In deze training leren jullie o.a.:
• Het geheim kennen van een stabiele gelukkige relatie
• Begrijpen waar en wanneer het mis gaat: de negatieve patronen herkennen
• Jezelf te uiten, te zeggen wat je voelt en nodig hebt
• Gevoelig te zijn voor de signalen en behoeften  van de ander
• Op zoek te gaan naar hernieuwd vertrouwen
• Kwetsuren in de relatie te helen
• Een in een sleur geraakte relatie tot leven te laten komen
• De harmonie  te verbeteren en relatiespanningen te verminderen
• Meer plezier en intimiteit te hebben
• Jullie verbond sterker te maken
 

E-mailen
Bellen