Pauline van der Heijden 
 

Coaching

Een coachingstraject biedt begeleiding op het gebied van bewustwording en persoonlijke groei. Coaching biedt ondersteuning en focus om daadwerkelijk in aktie te komen en is een effectieve investering in je persoonlijke ontwikkeling. Een coachingstraject is vaak werkgerelateerd en de opdrachtgever is dan de werkgever, arbodienst of re-integratiebureau.
In de coachingsgespekken onderzoeken we de vragen: wie ben ik / wat kan ik / wat wil ik.

Vanuit deze vragen brengen we je talenten, verlangens en doelen in kaart. Helderheid over je doelen maakt het eenvoudiger om deze te bereiken.
Je leert hoe je meer kunt functioneren vanuit je eigen kracht. We weten vaak niet half wat we allemaal in huis hebben. Het bewustworden hiervan is een van de belangrijkste pijlers in het traject. We kijken naar keuzes die goed voor je zijn en bij je passen. En ook naar wat je mogelijk tegenhoudt om die keuzes te maken.

Coaching kan ingezet worden bij terugdringen ziekteverzuim, burn-out preventie en -herstel, bij het omgaan met conflicten en bij het verbeteren van de communicatie. Door mijn creatieve achtergrond is “out of the box” denken een van mijn kwaliteiten.
Soms blijkt tijdens een coachingstraject dat er sprake is van een dieper liggende problematiek, zoals een traumatische ervaring. Vanwege mijn therapeutische achtergrond kunnen we, indien gewenst en in overleg, hiermee aan het werk.

E-mailen
Bellen